Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

19 май 2015

Пакет за по-добро регулиране, приет от Европейската комисия, създава условия за по-ефективно участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения

Европейската комисия прие своята програма за по-добро регулиране. Този цялостен пакет от реформи, обхващащ целия цикъл на изготвяне на политики, има потенциал да направи процеса на вземане на решения в ЕС по-открит и по-прозрачен [...]

13 май 2015

Трансперънси Интернешънъл, заедно с още над 100 неправителствени организации подкрепи петиция за прозрачност на лобистката дейност в рамките на европейските институции

На 11 май 2015 година ALTER-EU, неправителствена организация в защита напрозрачността на лобистката дейност и етичните стандарти, заедно с още над 100 международни организации от цяла Европа изпрати отворено писмо до заместник-председателя на Европейската комисия [...]

22 април 2015

Становище на Асоциация „Прозрачност без граници“ във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за публичност на лобизма

Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати становище до Комисията по правни въпроси в 43-тото Народно събрание, както и до Комисията по бюджет и финанси, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията за борба с корупцията [...]

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз