Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Дискусия на тема: "Светлина върху лобирането в България: прозрачност, почтеност и равенство на достъпа"
Виж още
30 Standards for transparency over influence in the public sector
Виж ощеПрозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянието върху политиката
Виж още
Асоциация "Прозрачност без граници" изпрати становище с предложения за промени и допълнения към проекта за изменение на Закона за нормативните актове.
Виж още
Над половината от регистрациите в европейския Регистър за прозрачност са некоректни и непълни
Виж още
Как да разделим политическата от икономическата власт в Европа?
Виж още
Неконференция и маратон по прозрачност в подкрепа на инициативи и софтуерни приложения за повече прозрачност в работата на ЕС
Виж още
Европейският омбудсман настоява за прозрачност на процедурите по триалог
Виж още
Комисията предлага задължителен Регистър за прозрачност за всички институции на ЕС
Виж още
Въртят ли се въртите между публичния и частния сектор в Брюксел?
Виж още

Проектът

Проектът „Светлина върху лобистката дейност в България“ е инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от началото на ноември 2013 година с финансовата подкрепа на Програмата за превенция и борба с престъпността на Генерална дирекция Вътрешни работи на Европейската комисия. Той има за цел да оцени степента на прозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянието върху процесите на вземане на решения в България.

Повече за проекта

Изследвания

Лобирането в България е до голяма степен нерегулирано, а съществена част от влиянието, оказвано от различни групови интереси, протича при закрити врати и извън обсега на публичния контрол. Това е част от основните изводи, посочени в най-новото изследване на Асоциация „Прозрачност без граници“, българското представителство на международната коалиция за борба с корупцията Transparency International.

Виж изследванията
eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз