Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Полиси пейпър

4 февруари 2015

Целите на този полиси документ са да предложи рамка за информирано гражданско и политическо действие по въпросите, свързани с повишаване на прозрачността, почтеността и равнопоставеността на участието при формулирането и вземането на управленски решения в България. Документът представя оценката на Асоциация „Прозрачност без граници“ за основните проблеми и пречки пред прозрачния и почтен достъп и влияние върху вземането на решения в България и визията на Асоциацията за систематични и комплексни промени в нормативната база и практиките по нейното прилагане, които биха направили влиянието върху политиката по-почтено, публично и справедливо.

Полиси пейпър „Прозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянието върху политиката в България“ можете да свалите тук.

Конкретни предложения за усъвършенстване на нормативната база можете да намерите в приложението „30 стандарта за изсветляване на влиянието в публичните политики“ – тук.

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз