Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Изследване на саморегулацията

4 февруари 2015

През 2015 година Transparency International публикува две важни изследвания на стандартите и добрите практики в сферата на саморегулацията на лобистката дейност.

Докладът „Отговорно лобиране в Европа“ представя доброволни механизми на регулация и етични стандарти в сферата на лобирането, а Наръчникът за отговорно лобиране е практическо ръководство за всички представители на бизнеса, гражданския сектор и публичните институции, които искат да въведат добри практики и стандарти на прозрачност и почтеност в своята работа във връзка с лобистката дейност и представителството на интереси в процеса на вземане на решения.

Пълните текстове на двата документа, подготвени от екипа на Transparency International – Ирландия, са достъпни на следните интернет адреси (на английски език):

Отговорно лобиране в Европа, доклад

Наръчник за отговорно лобиране

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз