Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Широко затворени очи за лобизма

18 април 2015

Налице е практически безпрепятствено влияние на бизнес интересите върху живота на европейците

Бетонирано крайбрежие, изсечени гори, здравна система, която гълта милиарди, а не лекува никого. Как се случи това?

Случи се на тъмно. Създаваше се, а и продължава да се създава, законодателство „по поръчка”. Взимат се управленски решения с неясни мотиви и съмнителна полза. Големите икономически интереси се сраснаха с властта и политическата класа. Всичко се решава зад непристъпните каменни стени на сградите на властта.

Европейци сме по един показател – степента, до която не вярваме в държавното управление. Световният Барометър на “Прозрачност без граници” показва, че както в Европейския съюз като цяло, така и в България се смята, че управлението е под влияние на значими частни интереси. Степента на влияние все повече ни приближава до определението на Световната банка за завладяване на държавата от икономически мощни кръгове по нелегитимни канали .

“Прозрачност без граници” потърси отговор на въпроса защо. Какво се случва неправилно?

Направено бе изследване, което показва механизмите за защита от непочтеното лобиране, както в отделните държави-членки на ЕС, така и в трите ключови европейски институции – Комисия, Парламент и Съвет.

Какво е непочтено лобиране? Това е всеки опит за влияние върху лица, заемащи отговорни политически и управленски позиции – пряк или косвен. На българска почва сме свикнали да го наричаме задкулисие – случва се на тъмно и няма правила.

Важно е да се подчертае, че лобирането съществува независимо от наличието на правна регламентация – искаме ли го или не. От изследваните страни само седем имат такава и само в една – Австрия, има задължителен кодекс за поведението на лобистите. Налице е практически безпрепятствено влияние на бизнес интересите върху живота на европейците.

Изследването е базирано върху три критерия: прозрачност, почтеност и равенство във възможността всеки да представи свои позиции и интереси.

Прозрачност – достъп до информация, регистрация на лобистите, система за контрол и санкции, активно предоставяне на информация.

Почтеност – revolving doors (преминаване между публичен и частен сектор на лица, заемащи висши позиции), кодекс за поведение на служителите, етичен кодекс на лобистите, саморегулация на лобистите.

Равенство на достъпа – механизми за консултации и обществено включване, експертни и съветнически групи – съставяне и политики по отношение на тях.

Измерени в процентна скала, данните за неприемливото лобиране са тревожни.

Нито една държава или институция не е в зоната между 70 и 100%, за която се приема, че съществуват силни гаранции срещу неправомерно влияние върху взимащите решения.

Само една от изследваните страни – Словения, има задоволителна оценка и то най-вече заради въведената в електронна платформа за консултация по законодателни актове.

Как стоят нещата с европейските институции?

При тях раздалечаването една от друга е голямо – 53% за Европейската комисия, 37% за Парламента и едва 19% за Съвета на ЕС. Сред най-големите проблеми е преминаването между публичен и частен сектор на лица, заемащи висши позиции, което създава основателни съмнения в тяхната безпристрастност. Голям проблем се оказва и съставът на различните експертни групи – например в група за работа по данните за електронния трафик всички неправителствени участници са от телекомуникационни компании.

Средната оценка в класацията е 31%. За България процентът е 25, поредно дъно на поредната класация, което този път споделяме със страни като Франция и Германия, като последната дори се намира под нас. Това само показва, че когато задаваме въпроса какво ни липсва, кои механизми не са си на мястото, отговорите не са по-различни за България отколкото за останалите страни.

Пълния текст на статията на Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ можете да прочетете във в. „Труд“.

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз