Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Седмица на почтеността на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

23 март 2015

Започва Седмицата на почтеността, организирана ежегодно от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Инициативата се организира съвместно с Инициатива CleanGovBiz и има за цел да подпомогне правителствата и организациите да укрепят своите политики и практики за почтеност, да изградят доверие и да се противопоставят на корупцията.

ОИСР организира серия от публични форуми свързани с темите анти-корупция и почтеност. Тези събития обединяват заинтересованите страни от средите на правителствата, бзинеса, академията, търговията и гражданското общество и им помагат да развият диалог относно политиките, добрите практики и актуалните тенденции в областта на почтеността и борбата с корупцията.

Сред темите в дневния ред на Седмицата на почтеността тази година са:                       Как корупцията слага спирачки на икономическия растеж? Когато частните интереси завземат обществената полза? Доверие и бизнес: да играем по (новите) правила; Анти-корупционни клаузи: по-мощни оръжия към инвестиционните договори; Конкретни мерки за инфраструктурни инвестиции свободни от корупция, и много други.

Събитието ще се проведе в Париж между 23 и25 март 2015 година.

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз