Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Прозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянието върху политиката

23 юни 2015

30 СТАНДАРТА ЗА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР представи днес Асоциация „Прозрачност без граници“ (Transparency International) в рамките на конференция за лобистките практики и начините за овладяването им. Участие в дискусията взеха водещи политолози и социолози в България, както и представители на бизнес организации, Народното събрание на Република България и други институции. Специален гост и лектор на събитието беше г-жа Хелън Турек от Международния секретариат на Transparency International.

През последните петнадесет години дебатът за изсветляване на неправомерното влияние върху публичните политики в България нееднократно е попадал във фокуса на политическия и обществен дневен ред.

До настоящия момент са разработени пет законопроекта за уреждане на лобистката дейност, но нито един от тях не отговаря задоволително на водещите стандарти за прозрачност, почтеност и равенство на достъпа, нито получава политическа подкрепа.

Асоциация „Прозрачност без граници“ поставя акцент върху необходимостта да се приложи системен подход към възможните решения за изсветляване на влиянието върху публичните политики в България, включително и чрез регламентация на основни аспекти на лобистката дейност. Асоциацията представя 30 стандарта за изсветляване на влиянието върху политиките, групирани в 4 основни измерения: Прозрачност, Почтеност, Надзор, управление и санкции и Участие и достъп. Всеки от стандартите е придружен от оценка на наличието му в правната рамка към момента, степента на приложението му, както и конкретни препоръки за промяна на нормативната база, които ще позволят постигането на по-висока степен на прозрачност и почтеност на влиянията върху политическия процес.

Събитието днес беше част от двудневна конференция на тема „Прозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянието върху политиката“, чиято цел беше да очертае основните проблеми и насоки за усъвършенстване на нормативната рамка, политики и практики по отношение на прозрачността, почтеността и равнопоставеността на влиянието върху процесите на вземане на решения в България. В първия ден на конференцията, чийто фокус беше местната власт и местната политика в България, участие взеха представители на Националното сдружение на общините в България, Българския център за нестопанско право, Центъра за развитие на личността и човешките общности-Плевен, Общество.БГ, Моята еОбщина Стара Загора, както и местни обществени посредници, областни управители и представители на областните обществени съвети за противодействие на корупцията.

Неотдавна Асоциация „Прозрачност без граници” представи резултатите от първия европейски доклад за цялостно изследване върху лобирането и степента на защита на политическият процес от неправомерни влияния. Изследването, проведено от представителствата на Transparency International в 19 европейски държави и 3 институции показа, че България е на челното място по непочтеност и непрозрачност в лобирането.

България  е с общ резултат от едва 25% от възможни 100. Това е резултат  под средните 31% за региона и може да бъде разчетен като лошо представяне.

Особено тревожен е фактът, че страната получава много ниска оценка по показателя прозрачност на лобистката дейност – едва 13%. Средната стойност за региона по този показател е 26%. Този резултат се дължи на липсата на уредба на лобистката дейност в българското законодателство. Така съществена част от влиянието, оказвано от различни групови интереси, протича при закрити врати и остава извън обсега на публичния контрол.

Policy paper „Прозрачност, почтеност и равнопоставеност на влиянието върху политиката в България можете да изтеглите“ тук.

Пълния текст на доклада Лобирането в България: интереси, влияние, политика“ можете да изтеглите тук.

Асоциация „Прозрачност без граници“

София, 23 юни 2015 г. 

 

 PLA_7575-1PLA_7512_optPLA_7650

 

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз