Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Обединени за задължителен регистър на лобистката дейност в Брюксел

15 октомври 2015

Transparency International и Алиансът за прозрачност на лобирането и за етична регламентация в Европа (ALTER-EU) се обърнаха с открито писмо към лидерите на политически групи и членовете на Бюрото на Европейския парламент с настояване за по-сериозни действия за ограничаване на неправомерното и непрозрачно лобиране пред европейските институции. В писмото се казва, че двете граждански организации приветстват направените до момента политически заявки и конкретни практически стъпки за по-голяма прозрачност и почтеност на лобистката дейност пред европейските институции, както и мерките, предприети от високите управленски нива в Европейската комисия за публичност на лобитските контакти на служители на Комисията.

Същевременно двете организации настояват за въвеждане на задължителен регистър за прозрачност на лобистката дейност в Брюксел. Европейската комисия следва да направи законодателно предложение за ново Междуинституционално споразумение в тази насока. Междувременно Европейският парламент би могъл да насочи усилията си към това сега действащият регистър да стане възможно най-близък по своите изисквания и функции до един задължителен регистър.

Transparency International и Алиансът за прозрачност на лобирането и за етична регламентация в Европа настояват:

  • Само регистрирани лобисти да имат право на срещи с членове на Европейския парламент;
  • Достъп до сградите на Европейския парламент само з арегистрирани лобисти, когато достъпът е с лобистка цел;
  • Участие в срещи и събития в Европейския парламент само на регистрирани лобисти.

Подобен подход би създал значително по-ефективни гаранции за прозрачност на лобистките контакти на представителите на европейските институции.

Пълният текст на откритото писмо можете да прочетете тук.

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз