Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Неконференция и маратон по прозрачност в подкрепа на инициативи и софтуерни приложения за повече прозрачност в работата на ЕС

30 юни 2016

Прозрачност на процеса на вземане на решения в ЕС, повече светлина върху влиянието на различни участници в преговорите, мястото на гражданите в процеса на европейска политика. Това са част от темите на първия по рода си маратон по прозрачност (Transparency Camp), организиран от Холандското председателство на ЕС. Част от инициативата е и т.нар. неконференция (неструктурирана конференция), която се проведе в Амстердам през юни 2016 г. и има за цел широк граждански дебат върху проблема за дефицита на прозрачност и демокрация в ЕС.

Участници от различни европейски държави дискутират отворените бюджети, досиетата от Панама и софтуерните приложения и апликации за връзка ЕС-граждани.

Повече за инициативата и резултатите от нея: тук. (на английски език).

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз