Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Над половината от регистрациите в европейския Регистър за прозрачност са некоректни и непълни

11 септември 2015

Над половината от регистрациите в Регистъра за прозрачност на ЕС съдържат фактически грешки или нереалистични данни показва анализ на Трансперънси Интернешънъл. Организацията е подала 4 253 официални жалби до Секретариата на Регистъра за прозрачност. Регистърът има за цел да препятства неправомерното лобиране пред европейските институции и да гарантира прозрачност на разходите за лобистка дейност в Брюксел.

Подадените жалби от страна на Трансперънси Интернешънъл са резултат от анализ в рамките на нов инструмент за наблюдение на лобистката дейност в европейските институции, който организацията стартира през месец юни тази година – www.integritywatch.eu. Този инструмент позволява за пръв път граждани и медии да получат цялостна информация за лобистките срещи, провеждани от висши служители на Европейската комисия. Инструментът дава възможност и за систематичен анализ на декларациите, подавани от лобисти и лобистки организации пред регистъра. Данните обаче показват ниско качество на информацията в регистъра.

Няколко прости проверки в регистъра показаха, че информацията, която лобистите подават в много случаи е непълна, некоректна или напълно безсмислена“, посочва Даниел Фройнд от Брюкселския офис на Трансперънси Интернешънъл. „Сред стотици безполезни декларирани данни например откриваме, че някои организации посочват лобистки бюджети от над 100 милиона евро и персонал от десетки хиляди лобисти на свое разположение. Надяваме се, че Евроепйската комисия спешно ще направи проверка по нашите сигнали и ще вземе мерки за гарантиране на коректното подаване на информация към регистъра от страна на лобистките организации, а онези, които не спазват тези изисквания ще бъдат заличени“.

Акцията на Трансперънси Интернешънъл има за цел да подчертае спешната необходимост от по-строги и задължително приложими мерки по отношение на публичността на лобистките контакти в европейските институции. Същевременно тя е доказателство за смисъла и ползата от граждански контрол по отношение на прозрачността на лобистката дейност.

Пълния текст на прес-съобщението на Европейския офис на Трансперънси Интернешънъл можете да прочетете тук (на английски език).

 

 

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз