Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Контакти

Асоциация "Прозрачност без граници"

гр. София
1000, ПК. № 72

Гореща телефонна линия за сигнали: 0800 11 224
Tелефони: (02) 986 77 13, (02) 986 79 20
Факс: (02) 986 78 34

mbox@transparency.bg

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз