Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Как да разделим политическата от икономическата власт в Европа?

14 април 2016

Повишаването на прозрачността в работата на европейските институции е едно от намеренията, декларирани от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер като част от приоритетите на неговия мандат.

От края на 2014 година Европейският парламент работи върху Доклад „Прозрачност, отчетност и почтеност в европейските институции“, с докладчик Свен Гиголд. През есента на 2015 г. се проведе обществена консултация по първия работен текст на доклада. Окончателното гласуване на текста в Комисията на ЕП по конституционни въпроси (AFCO) предстои на 30 май 2016 г.

15 000 лобисти имат значително влияние върху политиките и решенията, вземани в Брюксел – далеч надхвърлящо дори това на лобирането във Вашингтон. Докладът представя 48 конкретни предложения и настоява за задължителен европейски регистър за лобистката дейност, защита на членовете на ЕП, на Комисията и на служителите в европейските институции срещу конфликт на интереси и за пълна прозрачносст и достъп до информация.

Повече за документа и за процеса по приемането му – вижте тук (на английски език).

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз