Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Дискусия на тема: „Светлина върху лобирането в България: прозрачност, почтеност и равенство на достъпа“

16 декември 2014

На 16 декември 2014 г., вторник, от 14:00 ч. в хотел „Радисън Блу”, София се състоя дискусия на тема: „Светлина върху лобирането в България: прозрачност, почтеност и равенство на достъпа“. Дискусията имаше за цел да очертае топография на проблемите, както и основните насоки за усъвършенстване на нормативната рамка, политики и практики по отношение на прозрачността, почтеността и равнопоставеността на влиянието върху процесите на вземане на решения в България.

В рамките на събитието беше представен националният доклад за България „Лобирането в България: интереси, влияние, политика“, разработен от екипа на Асоциация „Прозрачност без граници” в рамките на инициативата Lifting the Lid on Lobbying на Transparency International.

Събитието беше официално открито от г-н Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници”, г-н Огнян Минчев, председател на УС на Асоциацията и г-н Иван Иванов, заместник-председател на Народното събрание на Република България. Г-жа Катя Христова, експерт на Асоциация „Прозрачност без граници” и г-жа Линка Тонева, програмен координатор на Асоциация „Прозрачност без граници” представиха основните изводи и препоръки от националния доклад за България „Лобирането в България: интереси, влияние, политика“.

Г-н Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата взе участие в дискусията с изказване относно възможностите за саморегулация в частния сектор по отношение на лобистката дейност.

Г-жа Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика представи направи изказване на тема „Оценката за въздействието на законодателството в България – за провалите и възможностите”.

Участие в дискусията взеха още представители на политически партии, членове на асоциациите на бизнеса в страната, представители на граждански организации и медии.

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз