Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Въртят ли се въртите между публичния и частния сектор в Брюксел?

2 февруари 2017

Новият инструмент, който представихме вчера е позволява да се види още по-конкретно какво се е случило с над 510 бивши еврокомисари и евродепутати след напускането на институцията.

Въпросът за така наречените въртящи се врати между публичния и частния сектор е изключително съществен, защото без действащи етични стандарти публичен служител, който участва в създаването на европейските правила и закони, в следващия момент може да бъде представител на лобистка организация (на бизнес или на друг конкретен групов интерес) и да лобира пред своите бивши колеги. Публичният интерес трябва да може да бъде защитен срещу конфликт на интереси и срещу завладяване на институциите от лобистки натиск.

Пълни данни в удобен за търсене формат могат да бъдат намерени на: http://www.integritywatch.eu/revolvingdoor.html

 

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз