Lifting the Lid on Lobbying – към прозрачност, почтеност и равнопоставеност в лобистката дейност в България

Светлина върху лобистката дейност в България

Актуално

Включете се в пролетно почистване за прозрачни европейски политики!

6 март 2015

70% от европейските граждани считат че европейските институции не са достатъчно прозрачни и почтени. Първият антикорупционен доклад на Европейската комисия от 2014 г. посочва, че загубите в Европа в резултат от практики като подкупа възлизат на 120 милиарда евро годишно. Европейския парламент възлага на евродепутата Свен Гийголт да бъде докладчик за нов доклад за прозрачност, почтеност и отчетност на европейските институции.

Свен Гийголт ви отправя предизвикателство: да вземете участие в определянето и изработването на строги правила, които ще върнат доверието на гражданите в нашата Европейска Демокрация.

Какви регулации трябва да бъдат въведени според вас? Как да накараме лобистите да вписват своята дейност в задължителен регистър и да подават само адекватна и акуратна информация? Как да разкриваме конфликта на интереси по отношение на членовете на Европейския парламент? Как да разграничим икономическата от политическата власт и да постигнем „чиста политика“ в Европа?

На следния интернет адрес можете да се включите с предложения в публичното обсъждане по темата.

http://www.sven-giegold.de/transparency/

eu

Съфинансиран от
Програмата за превенция и борба
с престъпността на Европейския съюз